Kapcsolat


info@angolszaknyelv.hu

06-20-952-9517

Kínálatunkból


Zöld út, BGF, Oeconom, Nemzetközi Kapcsolatok, LCCI, TOEFL, Origó, BME

Partnereink


Business Focus Nyelvstúdió

Kiscsoportos felkészítés üzleti nyelvvizsgákra


Babelmatrix Antológia

A Typotex Kiadó többnyelvű irodalmi portálja


Családterápiás Egyesület

Családterapeuták szakmai szervezete


Csőzik-Szála Ügyvédi Iroda

Ügyvéd partnerünk


Az üzleti angol nyelvvizsgákról a teljesség igénye nélkül


Vizsgarészek összehasonlítása


Feladat Zöld Út Oeconom Nemz. Kapcs. BGF
Írásbeli Olvasott szöveg értése van van van van
Fordítás angolról magyarra van - - -
Fordítás magyarról angolra - - van -
Üzleti levél van - - van
Irányított fogalmazás - van van -
Nyelvismereti teszt - van van van
Szóbeli Auditív teszt van van van van
Tömörítés - van van van
Témakifejtés van van van van
Grafikonelemzés van - - -
Szituációs feladatok van van van van


Zöld Út

  • A Zöld Út nyelvvizsga nem tartalmaz nyelvtani feladatokat, talán ez adja népszerűségét. Valóban, ha nyelvtani ismereteink kevésbé rendszerezettek ez jó hír, azonban lexikai szempontból ez a vizsga is rendkívül igényes.

Oeconom

  • Nem könnyű vizsga, azonban rendkívül jól dokumentált, tehát jó a tananyag, van mire támaszkodni. Magas szinten kell ismerni a gazdasági szaknyelvet, és elméleti tudásunkat is csiszolni kell.

Nemzetközi Kapcsolatok

  • Ez a vizsga az Oeconom egy válfaja, alapvető eltérés, hogy tematikájában, és szókincsében a politika áll az előtérben. A nyelvvizsga kiegészül magyarról angolra történő fordítással.

BGF

  • Sok szempontból hasonlít az Oeconom nyelvvizsgához annál egy kicsit talán gyakorlatiasabb. Alapos nyelvtudást feltételez. Az írásbeli vizsgán feljegyzést, jelentést kell készíteni.

Külföldi nyelvvizsgák

  • Külföldi szervezetek által szponzorált nyelvvizsgák. Ilyen például az LCCI, amelyet a Londoni Kereskedelmi Kamara fejlesztett ki vagy a TOEFL, amelyet az Egyesült Államokban dolgoztak ki egyetemi felvételizők számára.